• توصیه و پیشنهاد روش‌های انبارداری و همچنین اصلاح روش‌های موجود.
  • کاهش هزینه انبار و انبارداری
  • برنامه ریزی و کنترل موجودی‌های کالا در انبار.
  • نظارت بر انجام عملیات انبارداری و تحویل گرفتن، نگهداری و تحویل کالا.
  • مشخص نمودن دستور العمل بازرسی، بازبینی و بازنگری موجودی‌های کالا در انبار و حفاظت انبارها.
  • ایجاد هماهنگی و برقراری ارتباط اصولی و روشمند با سایر واحدها
  • اداره کارکنان و سازماندهی انبار.
  • نظارت بر اجرای صحیح محل‌یابی و جانمایی اقلام انبار و تجهیزات انبار.
  • سرویس‌دهی و خدمات‌رسانی و همکاری با سایر واحدها.
  • سر و سامان دادن وضعیت انبارها و حل و فصل مسائل مربوط به اداره انبارها.
  • هدفمند نمودن روش طبقه‌بندی موجودی‌های کالا و نحوه چیدن، قرار دادن، جابجایی و حمل آنها در انبار.

Leave a comment

پرواترابر کلیه حقوق محفوظ است.