لجستیک چیست؟

اگر بخواهیم از نظر انجمن مدیریت لجستیک، مفهوم لجستیک را بیان کنیم، می توان آن را بخشی از فرآیند زنجیره عرضه نامید که مسئولیت انبار کردن کالاها، ارائه خدمات و اطلاعات مربوطه را از نقطه تولید تا مصرف کالا به عهده دارد. هدف اصلی از این فرآیند نیز برآورده کردن نیازهای مشتریان می باشد.

لجستیک با نام های دیگری چون آماد و یا آمادگاری شناخته می شود. در کل می توان مدیریت جریان کالا، اطلاعات و یا هر منابع دیگری را از نقطه تولید تا مصرف، لجستیک نامید. لجستیک سه ویژگی اساسی دارد که عبارتند از:

صرفه جویی بالا در هزینه ها
کسب رضایت مشتری و افزایش فروش
عامل موثر در کسب برتری رقابتی در بازار

انواع لجستیک

در تقسیم بندی کلی، لجستیک به دو نوع اصلی تقسیم می شود؛ لجستیک کلان و لجستیک خرد. این دو دسته به ترتیب در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد خرد قرار می گیرند.
لجستیک کلان به مقولاتی همچون، لجستیک بین الملل، لجستیک ملی، لجستیک تجاری و … می پردازد.

لجستیک خرد نیز بیشتر به لجستیک کارخانه و شرکت می پردازد که خود به چهار دسته تقسیم می شود؛ لجستیک مقدم، لجستیک درونکارخانه، لجستیک تالی یا بیرونی و لجستیک معکوس.

لجستیک
لجستیک

مزایای بکارگیری دانش لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین

موجودی های کمتر
بهره­وری بالاتر
چابکی بیشتر
موعدهای تحویل کوتاه تر
سود بالاتر
رعایت بیشتر حقوق مشتری
وجود موجودی وقت انباشته به مقدار صحیح
قابلیت مشاهده و ردگیری اتفاقات
کاهش هزینه ها
افزایش خدمت دهی به مصرف کنندگان
ایجاد مزایای رقابتی
تعامل نزدیکتر با تأمین کنندگان
ایجاد فرصت برای خرید مقادیر زیاد با هزینه کمتر
ایجاد مرجع پاسخگویی
توانایی اجرای دقیق سیستم ها به صورت ترکیبی

موانع توسعه لجستیک و مدیریت زنجیره های تأمین در کشور

با این حال موانع و مشکلات متنوعی سر راه توسعه لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین در کشورها وجود دارند که با استناد به گزارش بانک جهانی به چند نمونه از آن اشاره می کنیم:

زیرساخت های ناکافی و ضعیف حمل و نقل
زیرساخت های ناکافی مخابراتی
وسایل حمل و نقل فرسوده و ناکافی
شبکه جاده ای ناکافی
انبارهای ناکافی
شبکه راه آهن اندک و قدیمی
چالش های اقتصادی
درک ضعیف از اقتصاد رقابتی
بازار کوچک داخلی و کمبود اطلاعات در بازار
سیستم بانکی ناکارآمد و نرخ های بالای بهره
ناکارآمدی نظام مالیاتی
چالش های مدیریتی
عدم انعطاف پذیری در سیستم
کمبود نیروی انسانی متخصص و صلاحیت دار