گزینه های تحویل

اصطلاحات تخصصی بیمه باربری و حمل و نقل

زیان همگانی: یکی از اصول قانون دریانوردی است که بر پایه آن همه طرف‌‌های دخیل در یک سفر دریایی، در هرگونه خسارتی که با قربانی کردن داوطلبانه بخشی از کشتی یا کالاهای آن به منظور نجات از موارد…

ادامه مطلب

پرواترابر کلیه حقوق محفوظ است.