قوانین بین المللی حمل و نقل زمینی شرکت پروا ترابر

حمل و نقل زمینی به عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های حمل و نقل بین المللی، در جهان امروز به عنوان یکی از بزرگترین صنایع شناخته می‌شود. این روش حمل و نقل در بسیاری از کشورها، به دلیل وجود زیرساخت‌های مناسب و همچنین پتانسیل بالایی برای توسعه و رشد، توسعه یافته است. در این مقاله، قوانین بین المللی حمل و نقل زمینی برای شرکت پرواترابر بررسی خواهد شد.

۱. قانون بین المللی صدور بارنامه CMR

یکی از مهم‌ترین قوانین بین المللی حمل و نقل زمینی، قانون بین المللی صدور بارنامه CMR است. این قانون برای حفاظت از حقوق حامل، مرسول و صاحب بار ایجاد شده است. بارنامه CMR یک سند رسمی است که توسط حامل یا ارائه دهنده خدمات حمل و نقل صادر می‌شود و حقوق و تعهداتی را که باربری در زمان حمل و نقل باید رعایت کند، بیان می‌کند.

۲. قانون بین المللی مسئولیت مدنی باربری

قانون بین المللی مسئولیت مدنی باربری نیز یکی از قوانین مهم در زمینه حمل و نقل زمینی است. این قانون بیان می‌کند که باربری در صورت وقوع حادثه یا خسارت به بار، مسئولیت مدنی را به عهده دارد. بنابراین، باربری باید از بیمه بار برای پوشش خسارت بار در صورت وقوع حادثه استفاده کند.

۳. کنوانسیون برای بین المللی شدن حمل و نقل بار به روش خودرویی (TIR)

کنوانسیون برای بین المللی شدن حمل و نقل بار به روش خودرویی (TIR) نیز یکی از قوانین مهم در زمینه حمل و نقل زمینی است. این قانون برای حمایت از باربری در حمل و نقل بین المللی به روش خودرویی ایجاد شده است. بر اساس این قانون، بارنامه TIR، یک سند بین المللی است که برای حمل و نقل بین المللی بار به روش خودرویی استفاده می‌شود.

۴. قانون بین المللی حفاظت از حقوق مسافران و بار در حمل و نقل زمینی (COTIF)

قانون بین المللی حفاظت از حقوق مسافران و بار در حمل و نقل زمینی (COTIF) نیز یکی از قوانین مهم در زمینه حمل و نقل زمینی است که به منظور حفاظت از حقوق مسافران و بار در حمل و نقل بین المللی ایجاد شده است. این قانون شامل قوانینی در زمینه قرارداد حمل و نقل بین المللی، قانون حمل و نقل بین المللی مسافران و قانون حمل و نقل بین المللی بار است. بر اساس این قانون، باربری باید در هنگام حمل و نقل بار و مسافران، از حقوق آن‌ها پاسداری کند و تعهدات خود را رعایت کند.

۵. قانون بین المللی انتقال کالا به روش قطار (CIM)

قانون بین المللی انتقال کالا به روش قطار (CIM) نیز یکی از قوانین مهم در زمینه حمل و نقل زمینی است. این قانون برای حمایت از حقوق باربری در حمل و نقل بین المللی به روش قطار ایجاد شده است. بر اساس این قانون، بارنامه CIM، یک سند بین المللی است که برای حمل و نقل بین المللی بار به روش قطار استفاده می‌شود.

شرکت پرواترابر به عنوان یک شرکت حمل و نقل زمینی بین المللی باید از قوانین بین المللی مربوط به حمل و نقل زمینی آگاهی داشته باشد و تمامی تعهدات خود را به دقت رعایت کند. این قوانین به منظور حفاظت از حقوق باربری، مسافران و صاحبان بار در حمل و نقل بین المللی ایجاد شده‌اند و شرکت پرواترابر باید تمامی تلاش خود را برای رعایت آن‌ها انجام دهد.

Leave a comment

پرواترابر کلیه حقوق محفوظ است.