انواع کالا از نظر شرایط ورود و صدور به کشور

انواع کالا از نظر شرایط ورود و صدور به کشور
انواع کالا از نظر شرایط ورود و صدور به کشور

 

۱-کالای مجاز: کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد؛

۲-کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد؛

۳-کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.

⬇️⬇️

◀️تبصره ۱- دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.

◀️تبصره ۲- نوع و مشخصات کالاهای هریک از موارد سه گانه فوق، بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، معین خواهد شد

شما برای واردات کالا می توانید با متخصصان شرکت حمل ونقل بین المللی پرواترابر تماس حاصل فرمائید.

پیام بگذارید

پرواترابر کلیه حقوق محفوظ است.